Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie
ul. Kolejowa 9, 59-225 Chojnów
tel./fax. 76 81 88 218
e-mail: mopschojnow@poczta.fmUtworzenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego tj.

Uchwała nr LVII/236/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie nr 132/10 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie