Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe.

Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe . Pomoc nie podlega zwrotowi.

Szczególnie uzasadniony przypadek to sytuacja życiowa osoby ,rodziny , która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastycznie i dotkliwie w skutkach lub tak daleko ingerujące w plany życiowe, zdarzenia nie należą ani do zdarzeń codziennych ,ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych, wyjątkowych, nieoczekiwanych i szkodliwych dla zainteresowanego. Wykraczająca granicami przewidywalności poza wszelkie możliwości ludzkiej zapobiegliwości życiowej.

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie