Świadczenia pieniężne:

 

a) zasiłek stały,


b) zasiłek okresowy,


c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,


d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 

e) świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 

f) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.


 

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie