Aktualności

Komunikat dot. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka.
Od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
data publikacji: 2012-01-03 10:06
 
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „ Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.
data publikacji: 2011-04-29 10:20
 
świadczenia rodzinne
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 wydawane będą w pokoju nr 8 od dnia 16 sierpnia 2011r., natomiast przyjmowane od dnia 1 września 2011r.
data publikacji: 2010-07-09 11:01
 
Fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 8 od dnia 1 sierpnia 2011r.
data publikacji: 2010-07-09 10:58
 
Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka
Od dnia 31.03.2010r. aby uzyskać prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
data publikacji: 2010-04-02 10:48
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13 |

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie