Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W MOPS CHOJNOW
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Przygotowanie i wydanie posiłków dla podopiecznych MOPS w Chojnowie.
data publikacji: 2014-12-05 11:55
 
KOMUNIKAT DOT. KARTY DUŻEJ RODZINY
Od 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
data publikacji: 2014-06-18 10:52
 
KOMUNIKAT DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zawiadamia, że z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Powołana ustawa określa warunki nabywania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
data publikacji: 2014-05-15 15:09
 
Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
.
data publikacji: 2013-03-05 15:51
 
zmiany dot. Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dział Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie ulegają przepisy, na mocy których będzie przysługiwać Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe").
data publikacji: 2013-02-25 17:58
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie