Aktualności

Parafialny Zespół Caritas DL w Chojnowie
informuje, że w dniach 3-4 listopada 2016 r. w godz. 16.00-19.00 oraz w dniach 7-10 listopada 2016 r. w godz. 11.00-12.00 w siedzibie przy "Małym Kościele" wydawać będzie artykuły żywnościowe, takie jak: mleko, groszek z marchewką, fasola biała oraz herbatniki. Z pomocy mogą korzystać tylko rodziny skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego P.Ż. 2014-2020 (Podprogram 2016). Zespół Caritas
data publikacji: 2016-11-03 15:39
 
Parafialny Zespół Caritas w Chojnowie
Informuję, że od dnia 22 września rozpoczyna się wydawanie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych i przedstawienie skierowania z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które ważne jest do miesiąca czerwca 2017r. Zachęcamy do zgłoszenia się do Ośrodka Pomocy Społecznej osoby (rodziny) będące w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na to czy są beneficjentami tych ośrodków czy nie. Wydawanie artykułów żywnościowych odbywać się będzie w siedzibie zespołu przy „Małym Kościele” ul. Dąbrowskiego 19 w dniach 22 i 23 września w godz. 16.00-19.00 oraz w dniach 26-30 września w godz. 10.00-11.00. W tym miesiącu wydawane będą: makaron, mleko i gulasz wieprzowy z warzywami.
data publikacji: 2016-09-16 10:08
 
UWAGA AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC NOCLEGOWYCH
Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne tj. znaczne spadki temperatur stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu. Prosimy naszych mieszkańców o zgłaszanie do pracowników MOPS w Chojnowie, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.
data publikacji: 2016-01-04 15:02
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771zł w przypadku osoby w rodzinie. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej. Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015r. dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016r. Od 2015r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
data publikacji: 2015-12-22 12:02
 
Karta Dużej Rodziny
Informujemy, że Basen Miejski w Chojnowie przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Market MRÓWKA przystąpiły do programu Karty Dużej Rodziny. Posiadacze takiej karty otrzymują na naszym basenie aż 50% zniżki na bilet ulgowy oraz 25% zniżki na bilet normalny, natomiast w Markecie MRÓWKA 5% zniżki na całe zakupy.
data publikacji: 2015-09-03 12:12
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie