Aktualności

KOMUNIKAT DOT. KARTY DUŻEJ RODZINY
Od 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
data publikacji: 2014-06-18 10:52
 
KOMUNIKAT DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zawiadamia, że z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Powołana ustawa określa warunki nabywania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
data publikacji: 2014-05-15 15:09
 
Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
.
data publikacji: 2013-03-05 15:51
 
zmiany dot. Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dział Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie ulegają przepisy, na mocy których będzie przysługiwać Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe").
data publikacji: 2013-02-25 17:58
 
Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Z dniem 1 października 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 0 poz. 823). Rozporządzenie podnosi wysokości kwot kryteriów dochodowych - w przypadku osób samotnie gospodarujących do kwoty 542 zł, zaś w przypadku osób w rodzinie do kwoty 456 zł. Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
data publikacji: 2012-11-12 14:20
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  | 13  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie