Aktualności

Komunikat w sprawie rządowego programu wsierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.
Komunikat w sprawie rządowego programu wsierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.
data publikacji: 2012-05-24 11:47
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
data publikacji: 2012-01-23 14:39
 
Komunikat dot. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka.
Od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
data publikacji: 2012-01-03 10:06
 
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „ Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.
data publikacji: 2011-04-29 10:20
 
świadczenia rodzinne
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 wydawane będą w pokoju nr 8 od dnia 16 sierpnia 2011r., natomiast przyjmowane od dnia 1 września 2011r.
data publikacji: 2010-07-09 11:01
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie