Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771zł w przypadku osoby w rodzinie. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej. Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015r. dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016r. Od 2015r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
data publikacji: 2015-12-22 12:02
 
Karta Dużej Rodziny
Informujemy, że Basen Miejski w Chojnowie przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Market MRÓWKA przystąpiły do programu Karty Dużej Rodziny. Posiadacze takiej karty otrzymują na naszym basenie aż 50% zniżki na bilet ulgowy oraz 25% zniżki na bilet normalny, natomiast w Markecie MRÓWKA 5% zniżki na całe zakupy.
data publikacji: 2015-09-03 12:12
 
Program FEAD - podsumowanie
W okresie od 22 grudnia do 3 lutego Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie uczestniczyła w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2014 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W ramach programu Parafia otrzymała żywność z której przygotowała paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Chojnów. Paczki, w których znalazły się takie produkty jak: cukier biały, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa, mleko – w sumie 11482,9 kg, trafiły do 422 beneficjentów programu przed świętami Bożego Narodzenia i po. Wydawanie żywności odbywało się na podstawie przygotowanych i zweryfikowanych list przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie. Listy zostały przygotowane na podstawie wytycznych MPIPS, sytuacji materialnej osób zakwalifikowanych i liczby dzieci w rodzinie. Na listach znalazło się 175 osób bezrobotnych, 64 osoby niepełnosprawne i 183 osoby z pozostałych grup. Poza wydawaniem paczek parafia prowadziła także działania towarzyszące. W ramach działań odbyły się m.in. jasełka, wigilie dla osób ubogich, koncert kolęd czy zbiórka żywności. Spora grupa osób skorzystała także z porad prawnych i doradztwa zawodowego. Jan Skowroński, prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Chojnowie
data publikacji: 2015-06-16 09:38
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zwraca się z prośbą do osób, które chciałyby pomóc jednej z rodzin korzystających z pomocy OPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie chętnie przyjmie darowiznę rzeczową w postaci używanej pralki automatycznej dla naszej podopiecznej. Tel. kontaktowy (076) 81 88 218 lub 81 88 597 Ofiarodawcy z góry bardzo dziękujemy.
data publikacji: 2015-05-04 10:44
 
Duże rodziny z nowymi zniżkami
15 kwietnia 2015r. do programu Karta Dużej Rodziny dołączyli: Muzeum Narodowe w Warszawie, sieć sklepów z artykułami budowlanymi Praktiker, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Uzdrowisko Busko-Zdrój, bank BZ WBK, towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA, hotele Orbis, wydawnictwo Nowa Era, pralnie 5aSec oraz sklepy z wyposażeniem wnętrz Comfortbe-Softbe.
data publikacji: 2015-05-04 10:18
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie